Program

19. ročník Festivalu peknej hudby

Milí priatelia, fanúšikovia,

všetkých radi vás privítame na 19. „československom“ Festivale peknej hudby. Idea osláviť toto asi najvýznamnejšie výročie našich dejín k nám priviedla esenciu českých a slovenských hudobníkov.

Jedna z najvýznamnejších harfistiek na svete, Jana Boušková symbolicky otvorí festival Smetanovou Vltavou.
Českí výtvarníci žijú aj na Slovensku. Dôkazom toho je Květa Fulierová. Rodáčka z Olomouca, má k hudbe blízky vzťah, bola aktívnou huslistkou.

Slovenský komorný orchester má takisto moravskú stopu Obaja jeho lídri, súčasný aj zakladajúci, odtiaľ pochádzajú. Česká baroková a klasická hudba v podaní českých umelkýň naplní barokové priestory Sv. Antona. Plus dva československé súbory – jeden jazzový, a jeden violončelový.
Ten posledný premiérovo.

Eugen,

HUDOBNÉ CENTRUM

a náš vzácny pomáhač, priateľ, maliar, Juro Šufliarsky